Advanced Quality Services Ltd.: Σεμινάριο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σεμινάρια | Υπηρεσίες | Στελεχιακό Δυναμικό | Πελάτες
Σεμινάριο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 (09:00-16:30) Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Θεσσαλονίκη: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 (09:00-16:30) Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών και με online υποστήριξη που παρέχεται δωρεάν, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επιτύχουν θεαματική μείωση του ύψους των αποθεμάτων και να μειώσουν δραστικά το κόστος διαχείρισης, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.
Η σπουδαιότητα του σεμιναρίου αυτού προκύπτει από το γεγονός ότι όπου εφαρμόζονται επιτυχημένα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, επιτυγχάνεται μείωση αποθεμάτων της τάξης του 30% με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.
ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.
 • Μεσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αριστοποίησης της Διανομής των Προϊόντων (RFID, GIS).
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα τυπικό υπόδειγμα.
 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking. Τρόποι Βελτίωσης - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο επιλέξτε
Αθήνα 6/10         Θεσσαλονίκη 29/9
για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • Συστήματα πρόβλεψης
 • Αποθέματα ασφαλείας
 • Σημείο αναπαραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων προϊόντων
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
 • Διαχείριση αποθεμάτων μέσω MRP
 • Ομαδοποίηση παραγγελιών
 • Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 • Η Διαγνωση αναγκών
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Value Analysis
 • Η αξιολόγηση των προμηθευτών
 • Η διαδικασία παραλαβής των υλικών
 • Η διαδικασία τοποθέτησης - χωροθέτηση υλικών
 • Απαιτούμενος εξοπλισμός
Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
 • Η διαδικασία Picking
 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται
 • Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking
 • Συστήματα Barcode
 • Συστήματα RFID
 • Εξοπλισμός
Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Κόστος αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
 • Κόστος παραμονής στην αποθήκη
 • Εντοπισμός Overstock
 • Καθορισμός οικονομικής τιμής εκποίησης Overstock
 • Διαχείριση κοντόλληκτων υλικών
 • Εκπτώσεις κλίμακος
 • Online Αποθήκη
 • Πρακτικές βελτίωσης παραγωγικότητας
 • Η διαχείριση της κατάλληλης συσκευασίας
 • Μεθοδολογία μείωσης αποθεμάτων
 • Η συνεχής βελτίωση
E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 • Οι κυριώτεροι Δείκτες Απόδοσης
 • Αναφορές Αποθεμάτων
 • Η σημασία της ακρίβειας των αποθέματος
 • Απογραφές
 • Στατιστικός έλεγχος Αποθέματος
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.:
Για το σεμινάριο της Αθήνας: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015
Για το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6216997. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 380 Euro + Φ.Π.Α.
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 25%.
Για δήλωση συμμετοχής 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%.
Περιλαμβάνονται:
 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων» & Case Studies
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Λογισμικό για το Ολικό Κόστος Αγορών
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο, μέσω της ιστοσελίδας μας
Το σεμινάριο προσφέρεται και ως ενδοεπιχειρησιακό, με case studies που διαμορφώνονται με δεδομένα της εταιρείας σας.
Εισηγητής Επόμενα σεμινάρια Η εταιρεία μας
Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού με τον Δ. Μπουραντά
24-9-2015, Αθήνα - 29-9-2015, Θεσσαλονίκη

Executive Secretary Excellence
30-9-2015, Αθήνα - 24-9-2015, Θεσσαλονίκη
Η Advanced Quality Services Ltd. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με 22ετή παρουσία στην Ελληνική Αγορά, έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό - άνω των 600 - σημαντικών συμβουλευτικών έργων σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις και έχει εκπαιδεύσει άνω των 15.000 στελεχών. Ενδεικτικό πελατολόγιo.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η παρούσα επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας. Πιστεύουμε επίσης ότι με την επικοινωνία αυτή παρέχουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις χρήσιμες πληροφορίες για έγκυρη και ουσιαστική κατάρτιση των στελεχών. Σε περίπτωση όμως που η πληροφόρηση αυτή δεν σας ενδιαφέρει παρακαλούμε απλώς πατήστε εδώ, ή στείλτε ένα email στο remove(at)aqs.gr με τίτλο "REMOVE ME".
AQS
Published by Advanced Quality Services Ltd. - Copyright (c) 2015. All rights reserved.
Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλ. 210 6216997-8, Fax 210 6216990, e-mail aqs(at)aqs.gr
www.aqs.gr

Σχόλια