Αμπελόφυλλα σε άλμη εξαιρετικής ποιότητας από επιλεγμένα αμπέλια μαζεμένα με μεράκι στη www.sesoyla.eu
Σέσουλα στην τοποθεσία Σέσουλα
Αμπελόφυλλα σε άλμη εξαιρετικής ποιότητας από επιλεγμένα αμπέλια μαζεμένα με μεράκι στη www.sesoyla.eu
Με το διακριτικό όνομα »ANNA» τα αμπελόφυλλα της Lamda Groceries επιλέγονται προσεκτικά με το χέρι και συσκευάζονται σε βάζα του ενός λίτρου.Η συλλογή των αμπελόφυλλων γίνεται από επιλεγμένα αμπέλια της Νέας Γωνιάς με αυστηρά κριτήρια ποιότητας γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη συνεχώς αυξημένη ζήτησή τους.

Σχόλια